BIP

Informacje o jednostce

 ul. Browarowa 1a
43 - 100 Tychy
e-mail: zs7@oswiata.tychy.pl, htpp://www.zs7tychy.republika.pl
tel. 32 227 36 32,  fax. 32 219 82 42
NIP: 646 23 69 168
REGON: 000201218

Jak nas znaleźć?Dyrekcja: 
 Dyrektor - mgr inż. Joanna Żebrowska
Wicedyrektor - mgr Arkadiusz Gniewek  


 

Szkoła szczyci się wieloletnią tradycją - powstała w 1949 roku jako Techniku Przemysłu Browarniczego.

Szkoła jako jedna z pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Tychach wprowadziła Dziennik Elektroniczny.

Dysponujemy dobrze wyposażonymi pracowniami gastronomicznymi; nowoczesną pracownią piekarską i cukierniczą; laboratorium analitycznym; pracownią informatyczną;  salami gimnastycznymi; siłownią...

Młodzież w ramach programu Leonardo da Vinci
odbywa praktyki w Niemczech i Norwegii a także uczestniczy w wymianie językowej w ramach współpracy z Polsko - Niemiecką Fundacją
JUGENDWERK.

Nasi absolwenci otrzymują propozycje zatrudnienia nie tylko w Polsce ale również w krajach Unii Europejskiej.

Szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach: technik żywienia i gospodarstwa domowego, kucharz, technik technologii żywności, technik organizacji usług gastronomicznych, piekarz, cukiernik oraz kucharz małej gastronomii.

Od wielu lat uczniowie biorą udział i zajmują wysokie miejsca w
OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE  WIEDZY  O  ŻYWNOŚCI. Górne lokaty oprócz nagród pozwalają zwycięzcom na wybór kilkunastu uczelni w Polsce bez egzaminów wstępnych.


SZKOŁA DOBREGO SMAKU TWOJĄ PRZYSZŁOŚCIĄ
WARTO BYĆ DOBRYMSZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIEINSTAGRAM
 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
4 2017-09-25 21:09:07 Zmiana publikacji zs7
5 2015-12-02 13:34:30 Zmiana publikacji zs7
6 2013-03-21 13:10:58 Zmiana publikacji zs7


stronę wyświetlono 19958 razy Artykuł wyświetlony 19958 razy