BIP

Informacje o jednostce

 ul. Browarowa 1a
43 - 100 Tychy
e-mail: zs7@oswiata.tychy.pl,http://zs7tychy.pl
tel. 32 227 36 32 
kom. 885 559 599
NIP: 646 23 69 168
REGON: 000201218

Jak nas znaleźć?Dyrekcja: 
 Dyrektor - mgr inż. Joanna Żebrowska
Wicedyrektor - mgr Arkadiusz Gniewek  


 

Szkoła szczyci się wieloletnią tradycją - powstała w 1949 roku jako Techniku Przemysłu Browarniczego.

Szkoła jako jedna z pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Tychach wprowadziła Dziennik Elektroniczny.

Dysponujemy dobrze wyposażonymi pracowniami gastronomicznymi; nowoczesną pracownią piekarską i cukierniczą; laboratorium analitycznym; pracownią informatyczną;  salami gimnastycznymi; siłownią...

Młodzież w ramach programu Leonardo da Vinci
odbywa praktyki w Niemczech i Norwegii a także uczestniczy w wymianie językowej w ramach współpracy z Polsko - Niemiecką Fundacją
JUGENDWERK.

Nasi absolwenci otrzymują propozycje zatrudnienia nie tylko w Polsce ale również w krajach Unii Europejskiej.

Szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach: technik żywienia i gospodarstwa domowego, kucharz, technik technologii żywności, technik organizacji usług gastronomicznych, piekarz, cukiernik oraz kucharz małej gastronomii.

Od wielu lat uczniowie biorą udział i zajmują wysokie miejsca w
OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE  WIEDZY  O  ŻYWNOŚCI. Górne lokaty oprócz nagród pozwalają zwycięzcom na wybór kilkunastu uczelni w Polsce bez egzaminówwstępnych.


POROZMAWIAJMY O TRUDNYCH UCZUCIACHSZKOŁA DOBREGO SMAKU TWOJĄ PRZYSZŁOŚCIĄ
WARTO BYĆ DOBRYMSZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIEINSTAGRAM
 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
4 2021-01-07 06:47:13 Zmiana publikacji zs7
5 2021-01-07 06:44:22 Zmiana publikacji zs7
6 2021-01-07 06:42:38 Zmiana publikacji zs7


stronę wyświetlono 34135 razy Artykuł wyświetlony 34135 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.